Ακολουθήστε μας

Διαστολή και Συστολή

Παρατηρήσαμε το πείραμα και συζητήσαμε πως η αύξηση της θερμοκρασίας στα υγρά σώματα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των διαστάσεών τους, δηλαδή την αύξηση του όγκου τους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θερμική διαστολή και λέμε ότι τα σώματα διαστέλλονται. Με τη

Περισσότερα

Χωρίς Σχόλια