Ακολουθήστε μας

Τι είναι το STEAM!
⚗️Το “STEAM” [Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο αναφέρομενο στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών, την Τέχνη και τα Μαθηματικά. Είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται, ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Είναι ένας νέος “μετά – επιστημονικός κλάδος”!

🧪Εύρηκα!!! Ποια ήταν η τρομερή ανακάλυψη του Αρχιμήδη;; Πώς βρήκε λύση στο πρόβλημα;;
Γνωρίσαμε κι εμείς πώς ο Αρχιμήδης ανακάλυψε τον Νόμο της Άνωσης, παρατηρώντας την επιφάνεια του νερού να ανεβαίνει μέσα στο λουτρό, καθώς το σώμα του βυθιζόταν.

Χωρίς Σχόλια

Αφήστε Σχόλιο