Ακολουθήστε μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Για τα παιδιά μας θέλουμε πάντα το καλύτερο είτε αυτό αφορά την εκπαίδευσή τους, είτετη διασκέδασή τους με βάση το παιχνίδι και τη συναναστροφή τους με άλλα παιδιά. Μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν να συντονίζονται, να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, έχοντας και τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα, μέσω του παιχνιδιού, να αναζητήσουν τη γνώση, να αναπτύξουν δεξιότητες, να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμησή τους και να καταλαβαίνουν τους γύρω τους, περνώντας δημιουργικά τις ώρες τους μετά το σχολείο. Έτσι, οι γονείς μπορούν να νιώσουν ήσυχοι, εφόσον γνωρίζουν πως μετά το σχολείο καθίσταται δυνατήη συνέχεια της δημιουργικής μάθησης και της διασκέδασης. Επομένως, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) έρχονται να «στηρίξουν» παιδιά και γονείς, ώστε να ενισχυθεί η μάθηση, η κοινωνικοποίηση και η ενεργή συμμετοχή του γονέα μέσα από ποιοτικές δραστηριότητες που πάνω απ’ όλα κάνουν τα παιδιά μας χαρούμενα.

Το πρόγραμμα ΚΔΑΠ αποσκοπεί:

  • Στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τη συζήτηση κ.ά.
  • Στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.
  • Στην ενθάρρυνση κινήτρων και ευκαιριών στο κάθε παιδί.
  • Στη βοήθεια της εργαζόμενης μητέρας.

Άρθρο 2: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Στους χώρους αυτούς μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.Για τη σύσταση και τη λειτουργία των ΚΔΑΠ ακολουθούνταιόπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ.14951/2001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/22.10.2001), προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.109707/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/τ. Β΄/03.09.2009).

Το ΚΔΑΠ, ως μια πιστοποιημένη από το κράτος εκπαιδευτική δομή, έχει ως σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, πέραν του σχολικού ωραρίου και τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με ατομικές και οργανωμένες δραστηριότητεςστον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας, με την καθοδήγηση εξειδικευμένου και εμπειρικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός,οι τέχνες και η συζήτηση ως μέσον καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.Επιπρόσθετα του σκοπού της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν στην καλλιέργεια του σεβασμού, στη διαφορετικότητα, στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού, στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον, στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής, στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης. Τέλος, οργανώνονται δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Άρθρο 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Ασφαλή και υγιεινή απασχόληση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη των ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας.
  • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
  • Συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών, ενημέρωση και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Οι θεματικές ενότητες – δραστηριότητες του τμήματος λειτουργίας ημερησίως και ανά βάρδια είναι οι εξής:

  • Προετοιμασία μαθημάτων επόμενης ημέρας: καθημερινή μελέτη και προετοιμασία μαθημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών μόνο της επόμενης ημέρας.
  • Φιλαναγνωσία: πρόκειται για ενίσχυση της φαντασίας των παιδιών μέσα από τον κόσμο της λογοτεχνίας. Η δραματοποίηση κλασικών και σύγχρονων παραμυθιών και η αφήγησή τους, οι παρουσιάσεις βιβλίων και άλλων διδακτικών ιστοριών βοηθούν στην ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών με την ορθή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην ενίσχυση της πολιτισμικής τους ευαισθησίας, όταν εκτίθεται σε αφήγηση ιστοριών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Τα κριτήρια επιλογής των παραμυθιών κυμαίνονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες τους, την ηλικία τους, το πνευματικό τους επίπεδο, την αναγνωστική τους ικανότητα, το θέμα του παραμυθιού και τους ήρωές τους.
  • Ρομποτική – LEGO: πρόκειται για δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή. Με την εν λόγω δραστηριότητα καλύπτονται πολλοί τομείς από τις θετικές επιστήμες (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
  • Υγιεινή διατροφή Μικροί Chef: τα παιδιά θα εισαχθούν στην κουλτούρα της υγιεινής διατροφής, δείχνοντας μόνο από το εξειδικευμένο προσωπικό με απλό τρόπο την παρασκευή διαφόρων υγιεινών τροφών.
  • Άσκηση και κίνηση: με ευχάριστη μουσική και σε συνδυασμό με την κίνηση και την άσκηση θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν ευελιξία, χάρη και το σημαντικότερο ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα. Ως το κατεξοχήν μέσο ψυχαγωγίας και εκτόνωσης βοηθάει στη μείωση του άγχους.
  • Αισθητηριακό παιχνίδι (Sensory play): πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν καινούργιες υφές και χρώματα και να αναπτύξουν τον συγχρονισμό των χεριών και των ματιών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το αισθητηριακό παιχνίδι μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδι με αλεύρι, νερό, υφάσματα, μπογιές, άμμο, πλαστελίνη.
  • Kids documentary: πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου τα παιδιά μέσα από την προβολή παιδικών ντοκιμαντέρ και ταινιών κατάλληλων της ηλικίας τους τα παιδιά θα ζήσουν τη μαγεία της τέχνης και θα δοκιμάσουν νέους τρόπους επικοινωνίας με αφορμή ιστορίες που ενδιαφέρουν, προβληματίζουν και ψυχαγωγούν.
  • Παιχνίδια δεξιοτήτων: πρόκειται για μια δραστηριότητα, όπου τα παιδιά καλλιεργούν τη λεπτή κινητικότητα μέσα από πολλούς τομείς διαμορφωμένους στις θεματικές που ορίζει το εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Δημιουργική γραφή: πρόκειται για τη δημιουργία ενός δικού τους κειμένου, όπου τα παιδιά διαβάζουν μια ιστορία, την εικονογραφούν και φτιάχνουν κόμικς. Μέσα από το παιχνίδι των λέξεων συνθέτουν τα δικά τους μικρά ποιήματα, φτιάχνουν σταυρόλεξα και δημιουργούν φανταστικούς ήρωες και μαγικούς τόπους. Με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο καλλιεργούν την καλλιτεχνική τους έκφραση, χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη και παράγουν λόγο.
  • Ρητορική: πρόκειται για την τέχνη του λόγου, όπου τα παιδιά με διάφορες τεχνικές και μεθόδους μπορούν να πείσουν το κοινό τους. Μαθαίνουν την κλασική ιστορία της ρητορικής, επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά για ένα θέμα, κάνουν την επικοινωνία τους αποτελεσματική και μέσω του αυθορμητισμού καταφέρνουν να κάνουν τον λόγο τους ελκυστικό με το ανάλογο ύφος και την ανάλογη γλώσσα.
  • Κουκλοθέατρο: στο εργαστήρι του κουκλοθεάτρου φτιάχνουμε κούκλες, γράφουμε το σενάριο και «ανεβάζουμε» το δικό μας έργο μέσα από τη συνεργασία και τη φαντασία των παιδιών. Πρόκειται για μια ομαδική διαδικασία, ένα δημιουργικό «ταξίδι», όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν τον λόγο και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μπροστά σε άλλους. Με την ενεργή συμμετοχή του, το κάθε παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να συνεργάζεται και να μοιράζεται. Το παιχνίδι των ρόλων βοηθά το παιδί να ανακαλύψει την προσωπική του ταυτότητα, να αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να βελτιώσει τον προφορικό του λόγο.
  • Χορός και τραγούδι: η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά τη μουσική που υπάρχει στον τόπο μας αλλά και σε άλλες χώρες. Στο εργαστήριο αυτό ακούμε και συζητάμε για την κουλτούρα, την παράδοση και τον τρόπο ζωής των λαών της γης μας. Μέσα από τη μουσική «ταξιδεύουμε» σε μέρη της Ελλάδας και όλου του κόσμου, μαθαίνοντας για αυτά και τους ανθρώπους τους. Η μουσική άλλωστε είναι μια γλώσσα παγκόσμια, η οποία συνδέει με ένα τρόπο μαγικό τους ανθρώπους μεταξύ τους. Στόχος είναι να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παιδιά τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας αλλά και του κάθε λαού ξεχωριστά. Έτσι, εμπλέκεται ο ρυθμός και άλλες μουσικές έννοιες με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαφορετικότητα μέσα σε ένα υπέροχο ταξίδι με πολλαπλά οφέλη για το παιδί τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά.
  • Ταξίδι στον κόσμο: πρόκειται για ένα μάθημα γεωγραφίας, το οποίο επικεντρώνεται σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Τα παιδιά με οδηγό τον παγκόσμιο χάρτη μαθαίνουν για το κάθε μέρος ξεχωριστά, τον πολιτισμό του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την ιστορία του, την κουλτούρα, τις παραδόσεις ακόμη και τα παραδοσιακά του φαγητά. Συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη γνώση, τα παιδιά «ταξιδεύουν» και αποκτούν σφαιρικές γνώσεις, μαθαίνοντας όχι μόνο τα στοιχεία της κάθε χώρας αλλά και καταφέρνουν να μάθουν τη διαφορετικότητα και τα κοινά σημεία με τα παιδιά των άλλων χωρών. Έτσι, ανακαλύπτουν πως ο διαφορετικός πολιτισμός δε χωρίζει, αλλά ενώνει.
  • Εικαστικά και χειροτεχνίες: στην ενότητα των εικαστικών κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται η δραστηριότητα της ζωγραφικής αλλά και του κολάζ και των κατασκευών. Έρχεται το παιδί σε επαφή με την τέχνη της ζωγραφικής, παίζει, μαθαίνει για τα χρώματα, εξοικειώνεται με διάφορες τεχνοτροπίες, γνωρίζει έργα επώνυμων καλλιτεχνών, αναπτύσσοντας έτσι τη δημιουργική και κριτική του σκέψη. Σε αυτό το εργαστήρι προσφέρονται υλικά, όπως χαρτόνια με διάφορες υφές, μαρκαδόρους, νερομπογιές, τέμπερες και διάφορα άλλα υλικά της καθημερινότητάς μας, ώστε το κάθε παιδί να νιώσει τη δημιουργία με τα ίδια του τα χέρια.
  • Επιστήμες – STEM: με απλά και καθημερινά υλικά πραγματοποιούνται πειράματα Φυσικής και Χημείας. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τον φυσικό κόσμο και τα φυσικά φαινόμενα, να εξοικειωθούν με διάφορους νόμους της Φυσικής και της Χημείας και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. Μέσα από την παρατήρηση, την καταγραφή και τη σύγκριση να δημιουργηθούν ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις και συνάμα ερεθίσματα.
  • Δημιουργικό παιχνίδι: πρόκειται για την ελεύθερη ώρα του παιδιού, όπου πραγματοποιούνται παραδοσιακά παιχνίδια, όπως τυφλόμυγα, μαντηλάκι, κρυφτό, σκοινάκι, σκάκι κ.ά., τα οποία προσφέρουν ψυχαγωγία και διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με παιχνίδια παραδοσιακά του τόπου μας, ασκούν το πνεύμα τους, μαθαίνουν να πειθαρχούν στους κανόνες, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Επιτραπέζια παιχνίδια περιγραφής λέξεων, ερωτήσεων, γνώσεων, ζωγραφικής, στρατηγικής και αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών. Τα παιδιά αποκομίζουν γνώσεις, εξασκούν το μυαλό τους, αναπτύσσουν κριτική σκέψη και πειθαρχία ενώ ψυχαγωγούνται δημιουργικά.
  • Περιβαλλοντική αγωγή – Βοτανολογία: στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα τα παιδιά «ταξιδεύουν» στον κόσμο της φύσης και αντιλαμβάνονται τον ρόλο του περιβάλλοντος. Μέσα από δραστηριότητες λαμβάνουν δράση για να σώσουν τον πλανήτη, μαθαίνουν για την ανακύκλωση και εξερευνούν σπάνια φαινόμενα. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα του περιβάλλοντος. Η συστηματική ενημέρωσή τους και η υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης σχετικά με τα προβλήματα του πλανήτη μας θ’ αλλάξουν τη στάση και την οπτική τους για το συγκεκριμένο θέμα.
  • Πολιτισμική– Πολιτιστική αγωγή: πρόκειται για την εξοικείωση των παιδιών με τον χώρο ενός μουσείου και όχι μόνο με σκοπό την καλλιέργεια της ιστορικής και κριτικής σκέψης. Οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από ένα ομοίωμα, έναν πίνακα, ένα τεράστιο ζώο είναι συναρπαστικές και προκαλούν σίγουρα τον θαυμασμό σε μικρούς και μεγάλους. Έτσι, το κάθε παιδί αρχίζει να αναρωτιέται, να απορεί και να δημιουργεί εικόνες στο μυαλό του, ενθαρρύνοντας την αγάπη του για την ιστορία.
  • Κοινωνική παιδεία: στη συγκεκριμένη θεματική γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από θέματα που καλλιεργούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, στην αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού και στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού.
  • Συναισθηματική αγωγή: στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα προάγεται η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί τα συναισθήματά του αλλά και να μάθει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τα ελέγξει ανάλογα με τις καταστάσεις που θα βρεθεί αντιμέτωπο.
  • Κέντημα: στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή τεχνική του κεντήματος, τη βελόνα και την κλωστή. Το κάθε παιδί φτιάχνει το δικό του εργόχειρο το οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένες βασικές δεξιότητες και γνώσεις κάθε φορά. Τα παιδιά μέσα από αυτή την παραδοσιακή τεχνική εκφράζονται καλλιτεχνικά και δημιουργούν παραδοσιακά μοτίβα.

Άρθρο 4: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Υπουργικής απόφαση με αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β΄/22.10.2001).

Άρθρο 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο ΚΔΑΠ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Επίσης, δικαίωμα εγγραφής έχουν και τα παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Δίνεται προτεραιότητα στην εγγραφή των παιδιών τα οποία είναι ωφελούμενα της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που εντάσσεται α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, β) στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της δομής, δεν καλυφθεί από τα ωφελούμενα παιδιά, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε δικαίωμα εγγραφής έναντι αντιτίμου (μηνιαίο ανταποδοτικό τέλος) έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών και τα παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

  1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
  3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού.
  4. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση, απαραίτητη καθίσταται η προσκόμιση βεβαίωσης της οικείας ΔΟΥ.
  5. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αν πρόκειται για άνεργους γονείς.

Για την εγγραφή παιδιών ωφελούμενων στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» υποβάλλονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά απασχόλησης γονέων και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από τον χρηματοδότη/δικαιούχο φορέα της δράσης.

Για την εγγραφή παιδιών έναντι αντιτίμου απαιτούνται επιπρόσθετα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. Για την απόδειξη πολυτεκνίας:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Β. Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας:

  • Πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την κάθε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

Γ. Για γονείς με αναπηρία 67% και άνω από νοητική υστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση:

  • Γνωμάτευση από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή γνωμάτευση σε ισχύ από οποιαδήποτε αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση της Διευθύνσεως του Κέντρου. Το κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προηγούνται τα παιδιά που επιλέγονται ως ωφελούμενοι από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

Άρθρο 6: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ΚΔΑΠ λειτουργεί από το διάστημα της 1ης Σεπτεμβρίου έως της 31ης Ιουλίου για κάθε ημερολογιακό έτος καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Λειτουργεί σε δύο τετράωρες βάρδιες με συγκεκριμένο ωράριο:

Χειμερινό: 1η βάρδια 13:30μ.μ έως 17:30μ.μ

2η βάρδια 17:30μ.μ έως 21:30μ.μ

Θερινό: 1η βάρδια 07:30 π.μ έως 11:30 π.μ

2η βάρδια 11:30 π.μ έως 15:30 μ.μ

Το Κέντρο προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα. Διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου. Το Κέντρο, όπως φαίνεται και παραπάνω, συνεχίζει τη λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27.7.2001 ΦΕΚ 1128/τ. Β΄/2001).

Άρθρο 7: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ΚΔΑΠ στελεχώνεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση μεαριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/2001 (ΦΕΚ 1397/τ. Β΄/22.10.2001) από:

α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν την εκάστοτε περίοδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Παιδαγωγός (Νηπιαγωγός ή Δάσκαλος)
  • Παιδοκόμος
  • Καθηγητής/τρια Φιλόλογος ή Μαθηματικός ή Φυσικός

Στο κέντρο δύναται να απασχοληθούν μετά από αξιολόγηση των αναγκών και εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένων ειδικοτήτων (π.χ. ψυχολόγος). Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

β. Προσωπικό καθαριότητας, για βοηθητικές εργασίες που θα πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Το προσωπικό που απασχολείται στο κέντρο υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Ως Διεύθυνση ορίζεται το φυσικό πρόσωπο ιδιοκτησίας του ΚΔΑΠ. Η Διεύθυνση ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής πέραν των κύριων καθηκόντων της. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν και να αναπτύξουν, μέσα από τη δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό εντοπίζει και καλλιεργεί τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, παρατηρεί και αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αποκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Το προσωπικό καθαριότητας για βοηθητικές εργασίες εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τη Διεύθυνση του Κέντρου. Συμβάλει επιπρόσθετα, στη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.

Οι ώρες εργασίας του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια της Διεύθυνσης δεν επιτρέπεται. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης, ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων, τυπικά προσόντα, μισθοδοσία, θέματα αδειών κ.ά. του προσωπικού, ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Άρθρο8: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Τον συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 213/Α΄/95).

Άρθρο 9: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα τα ακόλουθα βιβλία:

  1. Βιβλίο συμβάντων.
  2. Βιβλίο παρουσίας παιδιών.
  3. Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου.
  4. Πιστοποιητικά υγείας προσωπικού.
  5. Πιστοποιητικά υγείας παιδιών.
  6. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ.

Άρθρο 10: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Διευθύνσεως.